logo

   Beszámoló a Rejtőzködő értékek felfedezése címú NTAB-KP-1-2021/1-000399 azonosítójú pályázat

                                                                      megvalósításáról

         2021. szeptember 13-án román nyelni nemzetiségi olvasótáborban 15 tanuló és két kisérő vett részt.

Minden tanulónk a román nemzetiségi általános iskolába jár. Azokat a tanulókat választottuk ki, akik román

nyelvi versenyek aktív részvevői.

        1. nap: Körösszakálból indultunk reggel bérelt busszal. Körösfőn megnéztük a Sebes-Körös forrását,

hiszen településünk mellett folyik el a folyó, így földrajzi, néprajzi tudásunk bővült. Második megálló Kolozsváron

volt. Itt megtekintettük Mátyás Király, a magyar történelem kiemelkedő uralkodójának szülőházát. Sétáltunk a

Babes - Bolyai Egyetem előtt, majd megtekintettük. Tordán túráztunk a Tordai hasadék területén. Elmondtuk a

Szent László legendáját, mellyel földrajzi, történelmi és irodalmi tudásunk gyarapodott. Torockóra este érkeztünk,

ahol elfoglaltuk a szállást. A szálláson a gyerekek román nyelven  élménybeszámolót tartottak a látottakról, így

a román nyelvi készségük fejlődött.

<Tovább>

 Képek az utazásról

{gallery width=100}palyazat2021{/gallery}

 

 logo

 

NEMZ-TAB-19-0279.számú pályázat.

Intézményünk román kéttannyelvű általános iskola . Az Alapító Okiratban rögzítettek alapján hangsúlyozottan

odafigyelünk a román nyelv tanítására, a román nemzetiségi hagyományok megismerésére, ápolására

A magyar-és román nyelv használata 50-50%-ban történnek.

Lehetőségeink szerint ellátogatunk az anyaországba ( Románia) hiszen valljuk, hogy nyelvet igazán csak

anyanyelvi környezetben lehet tanulni, fejleszteni. Ehhez kiváló lehetőséget adott a NEMZ-TAB-19-0279.számú

pályázat.

A program során 15 tanuló 2 kísérővel  vett részt az erdélyi táborban.

1.nap: Nagyvárad-Római Katólikus Egyház, Szent László emlékek Kalotaszeg-Ady emlékfa, Magyarlóna

2.nap:  Kolozsvár-Mátyás szülőháza, szobra, Székesegyház, Házsongárdi temető

3. nap: Farkaslaka-Tamási Áron sírja,Parajd-sóbánya, Áprily Lajos emlékház, Szováta, Korond,

4. nap: Gyergyói havasok, Békás-szoros, Gyilkos –tó, Gyergyószentmiklós

5. nap: Székelykeresztúr, Segesvár, Torockó, Körösfő, Ártánd

<Tovább>

20210416