Kedves Gyerekek!
Ebben a rendkívüli tanévben a hagyományostól eltérően valósul meg a tanévzáró.
2020. 06.16-án, kedden az iskola udvarán lesz a bizonyítvány osztás:
08:00 órától 1-4. osztályosoknak
08:30 órától az Igazgyöngyös tanulóknak
09:00 órától az 5-8. osztályosoknak
Reméljük a 2020/2021-es tanévben már újból, korlátok nélkül
tudunk együtt tanulni, s az iskolai programokban részt venni!

vakacio

Tisztelt Szülő/Gondviselő!


A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást.
Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.
Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.

Tovább a teljes levélre....

 

Tájékoztató

A fenntartóval, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat elnökével,a bázisintézmény , valamint  a két tagintézmény polgármestereivel  egyeztetve 2020. március 16-tól az óvodákban rendkívüli óvodaszünetet rendeltek el. A  tagintézmény vezetők a szülőkkel a feladataikat megbeszélték. Egyetlenegy óvodában sem volt gond a gyerekek otthonmaradása. Felügyeletükről a szülők gondoskodnak. A  gyerekek folyamatosan motiválva vannak a vezetők által tett  javaslatokkal, a különböző módszerek és eszközök ajánlásával, valamint ovis programokkal , román versikék , dalok játékok ajánlásával. Mindhárom óvodában  már az első napokban az óvodai játékok , helyiségek  fertőtlenítése megtörtént. A szülőkkel való kapcsolattartás interneten, valamint papíralapon történik. A gyerekek étkeztetése biztosított , napi egyszeri meleg étellel.A körösszakáli óvodások és iskolás tanulók  ebédbiztosítása is folyamatos.

Az általános iskolásokról:

Vezetékes internettel   sok szülő nem rendelkezik. Így a feladatok kiosztása papíralapon, ill. telefonon (köszönhetően a szolgáltatók által biztosított 10 giga internetnek) szülői felügyelettel facebook tanuló csoportok  létrejöttével oldódott meg. A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda  valamennyi pedagógusa, ideértve a nagyváradi pedagógusokat , az óraadó tanárokat,  Igazgyöngy Alapítvány pedagógusait valamint a hitoktató  tiszteletes urat is, feladatellátási terveikben határozzák meg a feladataikat, lebontva kéthetes , ill, egy-két hónapos időtartamra, meghatározva az ellenőrzés időpontját . Valamennyi pedagógusnak ,óvodapedagógusnak, nevelő-oktató munkát segítőknek itt is köszönetet mondok.

Kedves Szülők!

Köztudott, hogy ebben a nehéz helyzetben nagy felelősség hárul a szülőkre. Valamennyi szülőt arra kérünk,  hogy segítsék gyerekeik otthoni munkáját akár egy napi munkarend kidolgozásával.A tudatos munkaszervezéssel, a komoly odafigyeléssel , a napi ellenőrző munkával közösen eredményeket érhetünk el.

 Nem felejtkezzünk el a napközi konyha dolgozóiról sem, akik  nap mint nap  meleg ételt  biztosítanak a körösnagyharsányi, körösszakáli lakosoknak , valamint  a körösszakáli óvodások és iskolások számára is.Köszönet Boncza Lászlóné dolgozónknak,aki segítségét felajánlotta szájmaszkok készítésében.

Nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági vezető munkája , az igazgatóhelyettes helytállása sem, sőt  valamennyi  technikai dolgozónk munkája dicséretet érdemel e nehéz helyzetben.

Egy felgyorsult  rohanó világban éltünk. Lassan rá kell jönnünk arra, hogy szükség van egymás odafigyelésére, s arra is, hogy egymással törődnünk kell. Egy kedves szó sokat jelenthet.

Figyeljünk egymásra, segítsük egymást ki-ki képessége szerint.!

Intézményünk valamennyi dolgozója nevében pozitív gondolkodást és nagyon jó egészséget kívánok sok szeretettel.:

Szilágyi Lászlóné intézményvezető