ESZA

          EFOP- 1.3.9-17-2017-0028 

 "EGYÜTT KÖNNYEBB"

ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KÖRÖSSZAKÁLBAN

 

FŐPÁLYÁZÓ: BIHAR ROMÁN NEMZETISÉGI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

KONZORCIUMI PARTNEREK: 

- BÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET

- KÖRÖSNAGYHARSÁNYÉRT EGYESÜLET

- TÖKMATA EGYESÜLET

 

PROGRAM IDEJE: 2017. NOVEMBER 01 - 2020. FEBRUÁR 28.

 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 54.000.000,- FT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

  • FILMKLUB

Havonta egy alkalom ( összesen 20), alkalmanként 2 óra. Részvevők száma 20-20 fő.

A Filmklub célja, hogy a megtekintett filmek a részvevő tanulókat motiválják, személyiségüket és

gondolkodásukat fejlesszék, toleranciára neveljen. Épp ezért többnyire igaz történetek feldolgozásait

vettük be a tematikába, figyelembe véve a tanulók érdeklődési körét, és korosztályát.

A filmek megtekintése után beszélgető kör formájában tartunk foglalkozásokat.

A foglalkozásokról Haladási naplót, jelenléti ívet vezetünk.

 

  • EGÉSZSÉGNEVELÉS

A két év alatt 12 interaktív foglalkozás tartása 2-2 órában minimum 10 fő részvételével.

A programelem célja egy egészségtudatosabb szemlélet kialakítása, megerősítése.

Ebbe beletartozik a rendszeres mozgásra, egészséges táplálkozásra, higiéniára nevelés.

A prevenció, mint pl a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, csökkentése.

A foglalkozásokról Haladási naplót, jelenléti ívet vezetünk.

 

  • SPORT FOGLALKOZÁSOK

A sportfoglalkozások 12 alkalommal 2-2 órában minimum 30 fő részvételével terveztük a tematikában.

Cél a mozgás fontossága, a sport nevelő hatásának kihasználása, a szabálytudat kialakítása,

a csoportban, csapatban való munka megerősítése. Egyéni sporttevékenységek ( futás), sportos szabadidős

foglalkozások ( aerobik, ping-pong), csapatversenyek( sorverseny, foci, kosár, kézilabda).

A foglalkozásokról Haladási naplót, jelenléti ívet vezetünk.

 

  • TERMÉSZETISMERET

A két év alatt 12 alkalommal 4-4-órában tematika szerinti foglalkozások min. 25 fő részvételével alkalmanként.

A foglalkozások célja a közvetlen környezet megismerése, helytörténeti ismeretek bővítése.

A természetismeret, földrajz, biológia órákon tanultak gyakorlati alkalmazása, az alkalmazott tudás erősítése.

A foglalkozások helyi –és környékbeli kirándulások, túrák, előadások formájában valósul meg.

A foglalkozásokról Haladási naplót, jelenléti ívet vezetünk.

 

  • HAGYOMÁNYŐRZÉS

12 alkalommal hagyományőrző foglalkozások 3-3 órában, minimum 50 fő részvételével alkalmanként.

Alapvető cél a településen és környéken régebben élő hagyományok fenntartása, újra kialakítása, megszerettetése.

Ezen értékek továbbvitele, közvetlen környezetükre hatást gyakorolva. Egymás kultúrájának,

hagyományainak megismerése,elfogadása ( magyar, román, cigány hagyományok)

Fontos, hogy ezek a foglalkozások nem előadások formájában valósuljanak meg, hanem interaktív,

gyakorlati megvalósítással.Kiemelt ünnepnapok régi hagyományainak felelevenítése pl szüret, Márton-nap,

karácsony, vízkereszt, húsvét, pünkösd. Gasztronómiai hagyományok : puliszka, töltött káposzta, csiga tészta

készítés stb . Néprajzi ismeretek átadása. A foglalkozásokról Haladási naplót, jelenléti ívet vezetünk.