Tanórán kívüli foglalkozások:

- tantárgyi fejlesztések: magyar, matematika, román, angol, természetismeret, történelem, fizika

- sportkör

- sakk-kör

- olvasókör

- román néptánc

- magyar néptánc

- grafika, kézművesség ( Igazgyöngy Alapítvány)

- pályaorientáció

- egészségfejlesztési programok

- versenyekre való felkészülés

- gyógytestnevelés

- zongora

- furulya

- gitár